Uitspraken over Wageningen aan de hand van de ruimtelijke omgeving en demografische kenmerken.

Uitspraken over Wageningen aan de hand van de ruimtelijke omgeving en demografische kenmerken.

Door demografische kenmerken van de buurten van Wageningen te relateren met mijn eerder uitgevoerde onderzoeken naar voorzieningenopenbaar groen en de sociale leefomgeving van buurten in Wageningen zijn de volgende uitspraken mogelijk. Deze gelden voor de buurten in Wageningen:

‘Hoge inwoneraantallen van buurten gaan gepaard met hoge aantallen en een goede diversiteit van voorzieningen.’

‘Eenpersoonshuishoudens concentreren zich in buurten waar een goede sociale leefomgeving aanwezig is.’

‘In buurten waar weinig huishoudens met kinderen aanwezig zijn blijken ook weinig ouderen (65 jaar en ouder) aanwezig te zijn’

‘Buurten waar relatief een hoge concentratie (+30%) ouderen aanwezig is (65 jaar en ouder) scoren laag op aantallen en de diversiteit van voorzieningen. ‘

‘In de buurt met het hoogste percentage huishoudens met kinderen is een goede sociale leefomgeving aanwezig (buurt: Uitbreidingsplan-Noordwest).’

Dit zijn uitspraken die allen logisch te verklaren zijn. Toch zijn het gedachtegangen welke naar mijn inschatting niet vaak gerealiseerd worden. De redenen achter bovenstaande bevindingen zijn meestal niet gepland. Patronen van vestigingskeuze en leefwijze vormen zich vanuit een natuurlijk proces. Bij het aanpassen van een leefomgeving verstoort men dit natuurlijke proces. Wanneer dit gebeurd dient naar mijn mening een onderzoek uitgevoerd te worden waarin inzichten naar boven komen zoals ik in mijn reeks van 4 posts heb laten zien.

Achtergrond

Een volledig overzicht van de gegevens welke ik gebruikt heb om de kaarten te maken en waar ik bovenstaande uitspraken zijn gevisualiseerd in de volgende tabel:

De brondata van de demografische cijfers is de CBS buurtkaart van 2014.

De demografische gegevens welke gebruikt zijn om tot bovenstaande uitspraken te komen heb ik gevisualiseerd in geografische kaarten:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *