The touch table as a way to discuss a village energy plan

Studenten van Wageningen University en Van Hall Larenstein Leeuwarden werken mee aan de ontwikkeling en toepassing van het Dorpsenergieplan in de Veenkoloniën. Zij doen dit samen met bewoners, gemeente Aa & Hunze, Agenda voor de Veenkoloniën en Energiebureau Veenkoloniën.

Rapportage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *